تشخیص پیش از تولد برای جهش از قبل تعیین شده
تشخیص پیش از تولد برای جهش از قبل تعیین شده
بيماری فنيل كتونوري (PKU)؛ بررسی جهش‌های ژن PAH به روش توالی‌یابی
بيماری فنيل كتونوري (PKU)؛ بررسی جهش‌های ژن PAH به روش توالی‌یابی
تشخیص سریع پیش از تولد آنیوپلوئیدی های کروموزوم‌های X, ۲۱, ۱۸,۱۳ و Y؛ به روش QF-PCR
تشخیص سریع پیش از تولد آنیوپلوئیدی های کروموزوم‌های X, ۲۱, ۱۸,۱۳ و Y؛ به روش QF-PCR

تشخیص پیش از تولد برای جهش از قبل تعیین شده

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/393/image_1920?unique=1859867

PND-Mutation Confirmation


نمونه مورد نیاز آزمایش: نمونه CVS یا مایع امنیوتیک جهت تشخیص پیش از تولد و ۱۰ میلی لیتر خون وریدی آغشته به EDTA از پدر و مادر


    این ترکیب وجود ندارد.