پنل بیماری‌های قلبی؛ بررسی واریانت‌های شایع
پنل بیماری‌های قلبی؛ بررسی واریانت‌های شایع
دیستروفی عصلانی لیمب گیردل تیپ Calpainopathy 2A، بررسی جهش های ژن CAPN3
دیستروفی عصلانی لیمب گیردل تیپ Calpainopathy 2A، بررسی جهش های ژن CAPN3
پنل بیماری‌های انعقادی؛ بررسی واریانت‌های شایع
پنل بیماری‌های انعقادی؛ بررسی واریانت‌های شایع

پنل بیماری‌های قلبی؛ بررسی واریانت‌های شایع

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/359/image_1920?unique=9790e38

Cardiac Panel; Common Variants


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۱۰ میلی لیتر خون وريدی آغشته به EDTA از فرد مورد آزمایش


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: بیماری‌های قلبی