مطالعه كروموزومي روي غده‌هاي لنفاوي، براي تشخيص لنفوم‌هاي هوجكين، غير هوجكين، فوليكولار...
مطالعه كروموزومي روي غده‌هاي لنفاوي، براي تشخيص لنفوم‌هاي هوجكين، غير هوجكين، فوليكولار...
مطالعه كروموزومي روي مغز استخوان
مطالعه كروموزومي روي مغز استخوان
مطالعه كروموزومي از محصول سقط، مرده‌زايي با تکنیک aCGH
مطالعه كروموزومي از محصول سقط، مرده‌زايي با تکنیک aCGH

مطالعه كروموزومي روي غده‌هاي لنفاوي، براي تشخيص لنفوم‌هاي هوجكين، غير هوجكين، فوليكولار...

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/258/image_1920?unique=c9256c0

Chromosomal Study on Lymph Nodes for Detection of Hodgkin's and Non-Hodgkin's Lymphoma …


نمونه مورد نیاز آزمایش: غده لنفاوي، در صورتي كه مغز استخوان درگير باشد ۳ تا ۵ سي سي مغز استخوان هپارينه


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: لنفوم