مطالعه سيتوژنتيك از نظر سندرم ايكس شكننده
مطالعه سيتوژنتيك از نظر سندرم ايكس شكننده
مطالعه كروموزومي از نظر شكستگي‌هاي كروموزومي (آنمي فانكوني)
مطالعه كروموزومي از نظر شكستگي‌هاي كروموزومي (آنمي فانكوني)
مطالعه كروموزومي روی پرزهاي جفتي
مطالعه كروموزومي روی پرزهاي جفتي

مطالعه سيتوژنتيك از نظر سندرم ايكس شكننده

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/254/image_1920?unique=42451dd

Chromosomal Study for Detection of Fragile X Syndrome


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۳ تا ۵ سي سي خون هپارينه


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.