بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (19;1)t منجر به لوسمی به روش RT-PCR
بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (19;1)t منجر به لوسمی به روش RT-PCR
تشخیص سریع پیش از تولد آنیوپلوئیدی های کروموزوم‌های X, ۲۱, ۱۸,۱۳ و Y؛ به روش QF-PCR
تشخیص سریع پیش از تولد آنیوپلوئیدی های کروموزوم‌های X, ۲۱, ۱۸,۱۳ و Y؛ به روش QF-PCR
بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (11;4)t منجر به لوسمی به روش RT-PCR
بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (11;4)t منجر به لوسمی به روش RT-PCR

بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (19;1)t منجر به لوسمی به روش RT-PCR

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/395/image_1920?unique=6b4fb05

RT-PCR; Leukemia, Translocation t(1;19)


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۱۰ میلی لیتر خون وريدی آغشته به EDTA و يا بيش از ۲ میلی لیتر نمونه مغز استخوان همراه با EDTA برای تشخيص فرد مبتلا


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: لوسمی
ژن‌ها: