بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (16)inv منجر به لوسمی به روش RT-PCR
بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (16)inv منجر به لوسمی به روش RT-PCR
بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (15;17)t منجر به لوسمی به روش RT-PCR
بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (15;17)t منجر به لوسمی به روش RT-PCR
تعيين جنسيت
تعيين جنسيت

بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (16)inv منجر به لوسمی به روش RT-PCR

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/401/image_1920?unique=3234df0

RT-PCR; Leukemia, The inv(16


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۱۰ میلی لیتر خون وريدی آغشته به EDTA و يا بيش از ۲ میلی لیتر نمونه مغز استخوان همراه EDTA برای تشخيص فرد مبتلا


  • بیماری‌ها
  • ژن‌ها
  • ژن‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: لوسمی
ژن‌ها: Inv(16): MYH/CBE, آزمایش ژنتیک
ژن‌ها: