بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (15;17)t منجر به لوسمی به روش RT-PCR
بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (15;17)t منجر به لوسمی به روش RT-PCR
بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (12;21)t منجر به لوسمی به روش RT-PCR
بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (12;21)t منجر به لوسمی به روش RT-PCR
بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (16)inv منجر به لوسمی به روش RT-PCR
بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (16)inv منجر به لوسمی به روش RT-PCR

بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (15;17)t منجر به لوسمی به روش RT-PCR

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/400/image_1920?unique=79e476d

RT-PCR; Leukemia, Translocation t(15;17)


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۱۰ میلی لیتر خون وريدی آغشته به EDTA و يا بيش از ۲ میلی لیتر نمونه مغز استخوان همراه EDTA برای تشخيص فرد مبتلا


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: لوسمی
ژن‌ها: