بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (11;4)t منجر به لوسمی به روش RT-PCR
بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (11;4)t منجر به لوسمی به روش RT-PCR
بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (19;1)t منجر به لوسمی به روش RT-PCR
بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (19;1)t منجر به لوسمی به روش RT-PCR
بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (21;8)t منجر به لوسمی به روش RT-PCR
بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (21;8)t منجر به لوسمی به روش RT-PCR

بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (11;4)t منجر به لوسمی به روش RT-PCR

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/396/image_1920?unique=1fb655d

RT-PCR; Leukemia, Translocation t(4;11)


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۱۰ میلی لیتر خون وريدی آغشته به EDTA و يا بيش از ۲ میلی لیتر نمونه مغز استخوان همراه EDTA برای تشخيص فرد مبتلا


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: لوسمی
ژن‌ها: