انجام تست ژنتیک در محل شما

نمونه‌گیری آزمایش ژنتیک در منزل

برای انجام تست ژنتیک در منزل، از کیت تست استفاده می‌شود. یک کیت تست ژنتیک خانگی شامل دستورالعمل‌هایی برای به‌دست‌آوردن نمونه ژنی است. این آزمایش را می‌توان با استفاده از بزاق، نمونه‌برداری از داخل گونه با سواب یا نمونه خون انجام داد. ممکن است لازم باشد برای گرفتن نمونه خون به یک آزمایشگاه محلی بروید.
نمونه شما به شرکت آزمایش ژنتیک ارسال خواهد شد. آزمایشگاه آنالیز ژنتیکی را انجام می‌دهد و در نهایت شما ارزیابی کامل ژنتیک را دریافت خواهید کرد. می‌توانید آنها را به‌صورت آنلاین، از طریق پست یا تلفن دریافت کنید.

درخواست نمونه‌گیری