الزامات مورد نیاز در زمان پذیرش تست

 • درصورتی تجویز پزشک  مراجعه کننده ملزم به داشتن برگ نسخه آزمایش است و یا در صورت پذیرش آنلاین از طریق پزشک داشتن کارت شناسایی الزامیست.
 • برای انجام کلیه تستها درصورت درخواست شخصی، پرکردن فرم درخواست شخصی به همراه ارائه کارت ملی الزامیست.

انجام تست های غربالگری بارداری، همراه داشتن موارد زیرالزامی است:

1- نسخه پزشک برای مشخص شدن نوع تست غربالگری.
2- داشتن برگ سونوگرافی.
3-پرکردن فرم مربوط به غربالگری:

 • داشتن اطلاعات کافی در مورد تاریخ lmp (اولین روز از آخرین قائدگی)
 • ثبت انواع ناهنجاری های ژنتیکی در خانواده خانم و اقا اعم از انواع تریزومی ها و نقص لوله عصبی.

انجام تست APCA (درصورتی که مادر باردار دچار سقط مکرر باشد):

 • پرکردن فرم تست قبل از نمونه گیری

در ثبت پذیرش تست Cell free DNA ، همراه داشتن موارد زیر الزامیست:

 • سونوگرافی.
 • مشاوره قبل از نمونه گیری
 • اطلاعات در مورد مصرف داروی هپارین و آسپیرین

درخواست تست IUI ویا IVF:

 • داشتن شناسنامه خانم و آقا برای انجام تست الزامیست.

الزامات لازم جهت دریافت جواب آزمایش به صورت حضوری:

 • داشتن قبض پذیرش.
 • درصورتی که به هر دلیلی بیمار قبض را گم کرده باشد داشتن کارت ملی الزامیست.

الزامات لازم جهت ارسال جواب از طریق لینک،Gmail ،پیک یا پست جواب آزمایش، به صورت غیر حضوری:

 • ثبت شماره تلفن و ایمیل شخص مراجعه کننده در دسترس در زمان پذیرش تست، شماره پذیرش.

الزامات لازم برای ورود به سایت آزمایشگاه نوبل برای دریافت جواب:

 • کد ملی مراجعه کننده
 • شماره موبایل (شماره موبایل ثبت شده در پذیرش آزمایشگاه).